Om Oss
Velkommen til Afghansk Forente Samfunnet i Trondheim

AFGHANSK FORENTE SAMFUNNET I TRONDHEIM

1. Afghanske Forente samfunnet i Trondheim sitt hovedformål er å bekjentgjøre sine medlemmer med religionen Islam, islamsk etikk, samt Afghansk kultur.

a. Utgi religiøst og kulturelt opplysningsmateriale, sørge for å ha geistlige tjenestemenn, etablere og utvikle bibliotek, og stå for konferanser og seminarer.

b. Etablere Koran-kurs, formidle kunnskap om islam og gi opplæring innen islamsk etikk.

c. Yte opplysningstjenester i samsvar med vår religiøse og nasjonale kultur,

d. Kjøpe, leie og/eller bygge lokaler for moskeer, tjenesteboliger og foreningslokaler.

e. Arbeide for å etablere gode forbindelser mellom foreningens medlemmer og den norske befolkningen, og videreutvikle eksisterende forbindelser, i samsvar med dette informere sine medlemmer om norsk kultur og norske lover, samt sørge for lignende aktiviteter innen dette formål. Kvinner, barn og unges interesser skal ivaretas spesielt, med tanke på integrering, fritidsaktiviteter, kursing, utdanning og karriereveiledning. Styret skal tilrettelegge for at denne type aktiviteter for disse målgruppene kan gjennomføres kontinuerlig.